Home / Về Chúng Tôi / Khách hàng
.
khach hang cua keyteam khach hang tiec tat nien khach hang to chuc tiec tat nien
 .
khach hang year end party khach hang to chuc gala dinner khach hang to chuc tiec cuoi nam
 .
khach hang tiec cuoi nam khach hang to chuc year end party khach hang gala
.
khach hang gala night khach hang gala party keyteam year end party

KEYTEAM – THE POWER OF ONE

ADD :  6/4 NGUYEN VAN THU, DAKAO WARD, DIST 1. HCMC

TEL : 0839.115.808 – 0839.115.809

HOTLINE : 0917.813.818 – 0938.838.400

WEBSITE : 

– Teambuilding : www.keyteam.com.vn

– Event & Party : www.yearendparty.vn

CONTACT 24/7

Mr.Châu Phạm:  0917.813.818 / Email: chaupham@keyteam.com.vn

Mr.Huy Thông : 0938.838.400 / Email: huythong@keyteam.com.vn