Home / Về chúng tôi

GIỚI THIỆU

YEARENDPARTY.VN được hình thành dựa trên ý tưởng của những thành viên bộ phận Event & Party của công ty KEYTEAM nghiên cứu & giới thiệu đén quý khách hàng trong năm 2015. Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong cùng lĩnh vực, chúng tôi thấu hiểu cũng như ... Xem thêm »

Hình Thành & Sáng Lập

YEARENDPARTY.VN được hình thành dựa trên ý tưởng của những thành viên bộ phận Event & Party của công ty KEYTEAM nghiên cứu & giới thiệu đén quý khách hàng trong năm 2015. Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong cùng lĩnh vực, chúng tôi thấu hiểu cũng như ... Xem thêm »