Home / Tin Tức & Sự Kiện / Khách hàng Gala Dinner / VUS GALA – SLEEPLESS NIGHT

Keyteam đồng hành cùng VUS – Anh văn hội Việt Mỹ thực hiện chương trình Gala Dinner theo ý tưởng độc đáo & ấn tượng

  • Concept Gala Dinner: Sleeepless Night
  • Khách hàng: VUS
  • Số lượng : 300 thành viên
  • Thời gian : 10.2019
  • Địa điểm tổ chức Gala Dinner : KDL Tân Cảng – TP.HCM